top of page
Sök

OMGIVNINGENS REAKTIONER

Medan den sörjandes reaktioner är normala och naturliga bottnar omgivningens reaktioner ofta i okunskap och rädsla. Sörjande söker på ett naturligt och hälsosamt sätt ofta tröst och hjälp från sin omgivning. Istället kan omgivningens reaktioner ofta sammanfattas i följande punkter: •De vet inte vad de ska säga •De är rädda för våra känslor •De intellektualiserar och ger svårföljda råd •De lyssnar inte på oss •De försöker byta samtalsämne •De vill inte tala om döden Sammantaget bevarar detta en rädsla för att visa de normala känslor som följer på emotionella förluster, vilket gör att vi börjar låtsas som att vi mår bra när vi egentligen inte gör det. För att inte bli helt ensam börjar den sörjande hålla färgen utåt och säga att allt är bra, fast det egentligen kanske inte är det. På detta subtila sätt uppmuntrar omgivningen omedvetet den sörjande att agera som om deras sorg har läkt. Detta sker samtidigt som sörjande människor vill och behöver bli hörda.


När någon drabbas av sorg är det ofta svårt för omgivningen att veta hur man ska reagera. I vissa situationer kan det vara bra att försöka trösta den som är sorgsen, medan det i andra situationer kan vara bättre att låta personen hantera sin sorg på egen hand. Det är viktigt att komma ihåg att alla hanterar sorg olika och det finns därför olika hjälp att få som kan hjälpa den som drabbas att hantera sin sorg. Det är viktigt att omgivningen stöttar och uppmuntrar den som drabbats av sorg och att man inte dömer eller fördömer den personen.


Comments


bottom of page