top of page
image_6483441.JPG

SORG

och vanliga tecken.

01

Fysiska symtom

Sorg kan få oss att känna en mängd olika känslor. Till exempel trötthet, ångest, sömnsvårigheter, aptitlöshet, viktförändringar, muskelsmärtor, huvudvärk.

02

Känslomässiga symtom

Med sorg finns inget rätt eller fel och inte heller något facit. Men många kan känna igen sig i att symptom som ilska, skuldkänslor, nedstämdhet, isolering, hopplöshet, meningslöshet.

03

Beteendemässiga symtom

När vi drabbas av sorg händer mycket med oss och kroppen reagerar på det. Vi kan få ökad eller minskad aptit, förändrade sömnvanor, ångestkänslor, social isolering, förändrade intressen.

bottom of page